Elaborarea Planului de Acţiuni al ATIC

În perioada 26 februarie – 15 martie membrii Asociaţiei Naţionale a Companiilor Private din Domeniul TIC au participat la elaborarea Planului de Acţiuni al Asociaţiei, document ce stabileşte clar şi coerent priorităţile de dezvoltare a sectorului şi intervenţiile ce urmează să fie realizate în acest sens.

În vederea identificării şi ierarhizării priorităţilor pentru Planul de Acţiuni, au fost desfăşurate şedinţe de lucru cu participarea reprezentanţilor Subsectoarelor Asociaţiei.

Planul a fost elaborat cu suportul Proiectului Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor (CEED) al Agenţiei de Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite în cadrul dezbaterii Strategiei de dezvoltare a sectorului TIC, propusă de Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor.