Cel mai important eveniment pentru domeniul autohton al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor – Moldova ICT Summit 2010

Summitul a fost organizat de către Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul Tehnologiilor Informaţioanle şi a Comunicaţiilor în parteneriat cu proiectul Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor, finanţat de USAID, cu susţinerea Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor şi Microsoft .

Evenimentul a fost axat pe 3 direcţii:
1. Development4ICT- şedinţe cu participarea CEO şi experţilor naţionali ţi internaţinali în domeniu pentru definirea direcţiilor şi trendurilor de dezvoltare a sectorului TIC în Moldova, posibilităţile de penetrare pe piaţa UE, sporirea transparenţei în cadrul domeniului de achiziţii publice, strategia TIC a Moldovei, drepturile de autor în RM, etc.

2. ICT 4 Business- şedinţe Business 2 Business pentru companiile din domeniul TIC din Moldova pentru prezentarea soluţiilor şi inovaţiilor pentru reprezentanţii diferitor sectoare: bănci, SME, companii de asigurări, etc.

3. ICT 4 Professionals- şedinţe pentru specialişti din domeniu pentru teme relevante pentru a lua cunoştinţă de inovaţiile, dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor, dificultăţi, etc.

Acest eveniment a întrunit peste 800 de participanţi din domeniul IT din ţară şi specialişti de valoare de peste hotare. Campania de promovare a început activ pe internet şi în media, pe data de 1 martie, 2010. Evenimentul a fost pe larg mediatizat în reţelele de ştiri, în special www.allmoldova.md, www.infotag.md, www.moldovaictsummit.md.