Îmbunătăţirea mediului fiscal în domeniul TIC – obiectiv prioritar al Asociaţiei Naţionale a Companiilor Private din Domeniul TIC

Existenţa unor măsuri şi taxe ineficiente şi prohibitive prejudiciază semnificativ creşterea şi consolidarea domeniului TIC, favorizînd extinderea schemelor frauduloase de import şi comercializare a produselor IT.

Formularea şi promovarea unor iniţiative viabile şi eficiente privind îmbunătăţirea mediului fiscal pentru domeniul TIC reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale Asociaţiei Naţionale a Companiilor Private din Domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor.

În acest context, Asociaţia va beneficia de suport şi consultanţă din partea Companiei Internaţionale Ernst & Young, lider global în domeniul serviciilor de audit financiar, consultanţă fiscală şi consultanţă în tranzacţii.

O primă şedinţă cu participarea reprezentanţilor ATIC şi Ernst & Young s-a desfăşurat la data de 12 mai curent. În cadrul întrunirii au fost discutate principiile şi finalităţile colaborării, dar acţiunile imediate ce urmează să fie realizate, părţile exprinmîndu-şi convingerea că prin eforturi active şi coordonate vor reuşi să atingă obiectivele fixate.