Desfăşurarea Conferinţei de Presă a Asociaţiei Naţionale a Companiilor Private din Domeniul TIC.

La data de 16 martie 2010 Consiliului Directorilor al Asociaţiei Naţionale a Companiilor Private din Domeniul TIC au susţinut o conferinţă de presă cu genericul „ATIC – realizări şi perspective”

Participanţii la conferinţă au prezentat realizările şi succesele Asociaţiei, proiectele şi activităţile curente, dar şi iniţiativele de viitor destinate dezvoltării sectorului TIC din Republica Moldova şi consolidării dialogului cu autorităţile publice şi actorii din business.