Acord de cooperare în bază de proiect UN Women Moldova - ATIC

În iunie 2018 Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, cu sprijinul financiar din partea UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor), a lansat Proiectul ”Abilitarea femeilor în domeniul tehnologiilor”. Obiectivul principal al proiectului este promovarea egalității de gen prin intermediul tehnologiilor informației și comunicațiilor și sensibilizare asupra faptului că tehnologiile informaționale și comunicațiilor sunt instrumente care permit egalitatea de gen și abilitarea femeilor și crearea unei societăți în care femeile și bărbații pot contribui și participa în mod substanțial.

Cu o experienţă de 12 ani în sectorul asociativ, ATIC, cu sediul la Chișinău, are scopul să crească competitivitatea sectorului Tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) printr-o gamă largă de iniţiative. Scopul asociației este dezvoltarea profesioniștilor în acest sector, susţinerea antreprenoriatul din domeniul tehnologic, crearea unor produse și servicii inovatoare, consolidarea pieţei și promovarea produselorși serviciilor informatice locale. Din anul 2014, ATIC a promovat activ prezența femeilor în domeniul tehnologiilor, prin lansarea evenimentului anual „Femeile în domeniul Tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor” și prin susţinerea unei serii de iniţiative de încurajare a tinerelor să urmeze o carieră în acest domeniu, cum ar fi Technovation Challenge, Rails Girls și GirlsGoIT.

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE SCONTATE
 
• 500 de femei și fete din toată țara și din diferite grupuri sociale vor dobândi abilităţi de tehnologie digitală pe parcursul unei instruiri online de 6 luni și a unor cursuri față în față de 2 luni.
• 200 de femei și fete (cu vârsta de peste 16 ani) vor dobândi abilităţi TIC și antreprenoriale și își vor crea propriile produse la Academia de start-up pentru fete. Femeile și fetele din grupurile subreprezentate vor fi încurajate să se înscrie.
• Promovarea unei cariere în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii pentru femei și fete, prin intermediul campaniei de comunicare „Why Girls Can Do IT” (De ce fetele pot reuși) și a activităţilor de orientare în carieră.
• 40 de burse pentru femei și fete care doresc să participe la programe de studii la Academia Tekwill, în parteneriat cu companii TIC importante din Moldova și din alte țări.
 
GRUPURI ŢINTĂ
 
Femei și fete din diverse regiuni, inclusiv din grupurile subreprezentate
 
PERIOADA
 
Iunie 2018 - Mai 2019
 
GEOGRAFICĂ A ACTIVITĂŢILOR
 
Naţională
 
BUGET
 
130,340 USD
 
Grație acestui parteneriat important cu UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor) și susținerii oferite în cadrul Acordului de cooperare în bază de proiecte cu UN Women, ATIC va depune un efort sporit pentru încurajarea antreprenoriatului și oportunităților de carieră IT în rândul femeilor și va crea toate premisele pentru valorificarea și afirmarea potențialului, talentului și aspirațiilor fetelor și femeilor înrolate în activitățile planificate. Pornind de la convingerea că sectorul TIC generează oportunități fără precedent și că femeile și fetele trebuie să profite din plin de aceste șanse, ATIC le va furniza platforma optimă în acest sens și susținerea care poate transforma esențial ponderea femeilor în rol de lidere, antreprenoare și profesioniste în domeniul IT.